מסמך משפטי: BL OR 5554A.44–45

מסמך משפטי BL OR 5554A.44–45

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Formularies for legal documents, including for a Palestinian-style ketubba. Location: Probably Tyre. Same scribe as T-S NS 243.28. See M. A. Friedman's edition for further information.