מכתב: T-S 8J14.24

מכתב T-S 8J14.24

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter by Shelomo b. Meʾir Rosh ha-Seder, descendant of Meʾir Gaʾon, to Avraham Kahana b. Yiṣḥaq. (Information from CUDL)

T-S 8J14.24 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
 1. ולייה שלמה בן מאיר ראש הסדר
 2. נין מאיר ראש ישיבת גאון יעקב
 3. שלום כגלי נהר פרת וישועות כבן פורת וישע
 4. מתעורר כמבית לחם אפרת עם שאר כל
 5. חאמונים יהיו נא נקבצים . . .
 6. . . . יהיו נא זר ונזר וכתר ועטרה
 7. לכב גד קדש מרי ורב אברהם כהנא
 8. שר העדה פאר הכהנה ה[נ]אור
 9. בחכמה האושר בתשיה יהי צור בעזרו
 10. בן כב גד [קד] מר ורב יצ[חק].....זקן
 11. הקהלות זל . . . . . . . . .. . . . . .
 12. דעאיי לחצרה מולאי אל[ ].ל . .
 13. יפארהו אל דאימא . . . . . ה מן דכר . . .
 14. אנעאמה עלי בני [ . . . . .] גמיל. . .
 15. . . . . . . . . . . . . . .

margin

ויתן לו משאלות לבו ויברכהו ויגדלהו וינשאהו

תרגום

T-S 8J14.24 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J14.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.