רשימה או טבלה: BL OR 12369.41

רשימה או טבלה BL OR 12369.41

תיאור

Late accounts (?), possibly having to do with riding animals (jimal, dawabb).