רשימה או טבלה: BL OR 12369.29

רשימה או טבלה BL OR 12369.29

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic, including dates and names. Late.