מכתב: BL OR 12369.26

מכתב BL OR 12369.26

תיאור

Interesting letter with a conspiratorial tone, apparently from a father to a son. The writer reports that he has heard that Barakat the son of the Rayyis (Shelomo b. Eliyyahu?) has asked for the hand of the daughter of Abū Saʿd. It appears that the recipient is also interested in the daughter of Abū Saʿd, since the writer tells him to pluck up his courage and come quickly so that they can confer with his mother and visit Abū Saʿd in the night and speak to him before they miss their chance. The remainder of the letter (r15-v11) is more faded and less cloak and dagger, mentioning various small items and notebooks and sums of money. The writer reports that he has already paid the money he previously received from the recipient to the landlord. The postscript (v12-20) may resume the marriage plot: the writer tells the recipient to go to "the man" (Abū Saʿd?) and see what is in his heart before the writer and recipient go to him together. ASE.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto:

 1. אלדי אעלמך בה אנך נזלת
 2. וקלבי ענדך ואמא גיר דלך
 3. פאני בלגני אן ברכאת בן אלרייס
 4. . . שש . קד טלב בנת אלשיך אב/ו סעד/
 5. וקד לאן (?) לאגלה וקד עמלת אנא
 6. למא סמעת הדא מא . . . פאן
 7. כאן לך עזימה קוייה פאטלע
 8. אלי ענדי אמצי אנא ואנת אלי
 9. ענדה באלליל נתחדת מעה מן
 10. קבל מא יפות אלפות ולא תעלם
 11. . . . . . . . מן אהלהם חתי
 12. נמצי אנא ואנת נתחדת מע
 13. אלשיך אבו סעד בעד משאורה
 14. ואלדתך ואסאל אלגרץ (?) עני וכלאהא (?)
 15. סואלי ואמא גיר דלך פתפצל
 16. אנפד לי אלמנארה ואחתסב
 17. מן אגרה ונתנאול (?) בעשרה
 18. דראהם ובקא ענדך אלא.ולא. (?)
 19. ואלדפתרין אן שית תאכד אלדפת/רין/
 20. ] ם פאנת אחק בהם
 21. ] . . . . ארדה פי אל
 22. ] . . ואחתסב לך
 23. בעשרה דראהם וארסל (?) . .
 24. תשתהי אל [. . . . .] אדפעה . .
 25. ללדל . . פאן גאך (?) אל . . . .
 26. דרהם פאטל . . . . . . . . .
 27. . . ואלא פאנא אכד (?) כל שהר
 28. דפתר מנהם וא . . . . . . .
 29. בעשרה דראהם [
 30. [ת]פצל אנפד [. . . .] . . רה
 31. . . . עליהא [

תרגום

Verso:

 1. ואדא טלעת אלקאהרה
 2. [[אנפד לי]] אטלע לי
 3. מעך בעשרה דרא[הם]
 4. בקיה רביע אלאול
 5. [[. .]] פאלדראהם אלדי
 6. דפעתהא לי דפעתהא
 7. לצאחב אלדאר
 8. לאנה נצף בית אלוצו . . .
 9. ואנא קאע[ד] . . . . . .
 10. שוי אעלמתוה דלך . . .
 11. ושלום
 12. אתפצל . . . מול א[ן] אמצי
 13. אלי ענד אלרגל ותחדת לי מעה
 14. תבצר מא פי קלבה קבל מא
 15. נגתמע בה פאן אנע . . בהא
 16. ונעמה ואד . . [
 17. אללה וקד אנפדת [
 18. אלמרה . . ארתך ושלומך
 19. יגדל ואל ידל ו . . . . תקריך
 20. אלסלאם