רשימה או טבלה: BL OR 10794.12

רשימה או טבלה BL OR 10794.12

תיאור

Memorial list for a family of Kohanim, menitoning Elazar and his brothers and his son Avraham.