מכתב: T-S 8J14.17

מכתב T-S 8J14.17

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Yosef b. Aharon the cantor to a certain Abū l-Faraj. Mentions the Nasi; his brother-in-law Abū ʿAlī; the gloating of enemies; then, "by God and by the bones of your father! Do not lift your hand from (supporting) me; they have cut off my living(?). The Rayyis cried out and said everything, but it didn't help at all. You promised me that you would be on my side." The letter concludes with blessings in Hebrew. EMS

T-S 8J14.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ]בן [ ] מן [
  2. דפעהא לנשיא ואסמא אסם אבי עלי צהרוה שמא
  3. ותעלם בחאלי באללה עליך ובעצאם ואלדך לא תכלי ידך עני והם
  4. אוקפו חאלי וצאח אלרייס וקאל כל אלכלאם ומא נפע שי ואנת
  5. אוועדתני אן תכון תשד מני וש:
  6. ארך ימים וברכת יי וגמול אלהים ודעת ותבונה והון ועושר
  7. וזכר טוב וחסד אל וטוב טעם וישיב אלהם (!) אלה ורבות כהם
  8. יהיו אלשיך אבו אלפרג איש אמונות משכיל אלדל שומרו
  9. וצלו על יד ימינו: אמן ואמן סלה:

תרגום

T-S 8J14.17 1v

1v

page b

יצל הדא אלכתאב למולאי מן יוסף בר אהרן החזן נע

אלשיך אבו אלפרג אחיאה אללה בלג תוגר:

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J14.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.