רשימה או טבלה: BL OR 10599.27

רשימה או טבלה BL OR 10599.27

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Probably late. A list of dozens of names arranged in two columns per side. Prefaced with "the names of the households who are invited (? maʿzūma)." Some professions are listed.