רשימה או טבלה: BL OR 10578M.24

רשימה או טבלה BL OR 10578M.24

תיאור

List of ~15 names, mainly kohanim, including: Yoshiyya b. Yefet ha-Kohen; ʿUziyya b. Ṭahor ha-Kohen; Yeḥezqel b. Shelomo ha-Kohen; Sheʾerit b. Elʿazar ha-Kohen; Sheʾerit b. Yeshuʿa ha-Kohen; Aharon b. Yefet ha-Kohen; David b. Yeshuʿa ha-Kohen; Nissim b. Elʿazar ha-Kohen; Yishmaʿel b. Shelomo ha-Levi; Moshe b. Shelomo ha-Levi; ʿUziyya b. Petaḥya; Yosef b. Natan.