מסמך משפטי: BL OR 10578E.13

מסמך משפטי BL OR 10578E.13

תיאור

Order in Judaeo-Arabic. Sibāʿ is to give the bearer 1 ratl of olive oil (zayt ṭayyib).