מכתב: T-S 8J14.1

מכתב T-S 8J14.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter/petition. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: 12th century, during the tenure of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. The sender asks the addressee to assist him with ‘tadbīr’ (management, regimen) so that he can petition or something similar. He offers blessings for the recovery of the Nagid Shemuel. (Goitein’s index cards). EMS

T-S 8J14.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] פודה אליסורים בעונות[ינו ה]רבים ואלדין
 2. ]ד אלשי פי מתל הדא אלמועד ואסעה
 3. חצר אלממ בין ידין סידנא יסתמטר
 4. אנפאדה באן יעטדה ענד בעץ אלגמאעה
 5. בתדביר סידנא במא יכתאר // מן // אלתדביר
 6. ואלסיאסה ואלצדקה פמא וגדת וגה אתגה
 7. סוי וגה אלחק תע וחנו סידנא וראפתה
 8. שיאמר בעל הרחמים להאריך ימיך בטוב
 9. ושנותיך בנעמים ותשמח ברפואת שמואל אדונינו
 10. הנגיד רכב ישראל ופרשיו נין הצדיקים
 11. ונכד החסידים השם ירפאהו רפואה

margin

]לום אדונינו יגדל לעד סלה א

תרגום

T-S 8J14.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J14.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.