רשימה או טבלה: BL OR 10578A.5

רשימה או טבלה BL OR 10578A.5

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Listing clothing and household items.