רשימה או טבלה: BL OR 10578A.28

רשימה או טבלה BL OR 10578A.28

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Dating: Late. Mentions names such as ʿImrān, ʿĪsā, Muḥammad, Yūsuf, Ibrāhīm. The numbers are large (some in the thousands).