סוג לא ידוע: BL OR 10578A.18

סוג לא ידוע BL OR 10578A.18

תיאור

Possibly too fragmentary to identify. Hebrew script.