מכתב: T-S 8J13.7

מכתב T-S 8J13.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Recto: Note from a certain ʿUzziel. In Judaeo-Arabic. Explaining that the collection of pledges (pesiqa) has been delayed because it was mismanaged from the outset. The sender says he is always trying to expedite it, and he will deal with the matter as soon as he is free. Dating: ca. 12th–13th century. (S. D. Goitein, Mediterranean Society 2:544) EMS. Verso: Business accounting in Judaeo-Arabic and in Arabic script. (Information from CUDL)

T-S 8J13.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר
 2. וצל אלמכתוב אלכרים וקבלה אלממלוך קבל אלוקוף
 3. עליה ואמא מא אשאר אליה אלמולי מן אמר אלברכה
 4. פאן מנד קלב אלמולי טב עלינא פאלברכה ענדנא
 5. ואמא אמר אלבסיקה פכל וקת אעאתב אכתר
 6. אלאצחאב בסבבהא ומא אוגב עאקתהא אלא
 7. פסאד אלתדביר מן אלאול ואלאן כאן אלשיך
 8. אלמותמן מע אלממלוך פי דלך ומתי תפרג אלממ
 9. אגתהד פי מא יכון מע אלאצחאב ושלום
 10. אמא בנעם או גירה ואלגואב יצל ושלום אנפד אלממלוך
 11. עזיאל

תרגום

T-S 8J13.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J13.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.