רשימה או טבלה: T-S 8J13.18

רשימה או טבלה T-S 8J13.18

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1044 SH [11-12-86] Fragment of a leaf written by Yefet b. David b. Shekhanya, torn at its upper and right edges. Materials for carpentry work are mentioned, acacia and sesbania, nails, locks, and doors. The grapes bought for the sum of one dinar were apparently for the synagogue, where they were probably made into wine to be used in the synagogue services, and stored in jugs. August, the month in which this took place, was the vintage month in Egypt. (Information from Gil, Documents, pp. 207 #29)

T-S 8J13.18 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. ]רסתה את[
 2. ]דר` דכר אנה בקייה מן איאם [ ]א[ ]א[ ]
 3. ]ק דר` והדא תבת מא אנפקה משרף פי
 4. ]סנט וחמלה תלתה דר` תמן סיסבאנה נצף
 5. ]דרהמין ונצף תמן רטל מסאמיר דרהמין
 6. ]דר`תמן כשבה ללבאב וצף ורבע תמן
 7. ]כח אלנגאר סתה דר` אגרה נגאר אלאגלאק
 8. ]אלקי עלי טין אלכניסה דרהם ונצף
 9. ]ביד סידי אלחבר שצ תמן עינב דינאר // פי אלמחרם סנה סת
 10. ]גראר וחמל ונואיב ארבעה דר`
 11. גמל]ה אלמנפק מן אלעין כמסה ותלתין
 12. [[צף]] וגמלה אלמנפק מן אלורק
 13. כ]מסין דר` ונצף ורבע-----
 14. [[ [ס]לימאן דר` אצלאח דרב דאר אלאזרק נצף //דר`]]
 15. ورمل وفي خص البرقى ثلثه دينار
 16. [ ] واربعين [[ ]] ومن

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. . . . 

 2.  . . . dir. which, he said, are a balance from the days.

 3.  . . . dir. And this is the account of what was spent by Mushrif for 

 4.  . . . acacia and its transportation, 3 dir. Paid for sesbania, 1⁄2

 5.  . . . . 2 1/2 dir. Paid for one raṭl of nails, 2 dir. 

 6.  .. dir. Paid for a piece of wood for the door, 3/4. Paid for 

 7.  . . . . the carpenter, 6 dir. The wages of the carpenter for the locks 

 8.  . . . charged for the clay for the synagogue, 1 ½ dir. 

 9.  . . . . by my Lord, the ḥāvēr, may God preserve him. Paid for grapes on Muḥarram of the year [43]6,1 dinar.

 10.  . . . . jugs, transportation, and expenditures, 4 dir. 

 11.  . . . . total expenditures in gold, 35 

 12.  . . . and total expenditures in waraq

 13.  . 50 3/4 dir. (14-canceled:) Sulaymān dir. Repair of the dart of Dār al-Azraq, 1/2 dir. 

 14.  
 15.  Sand, and at the khuṣxs of al-Barqī, 3 dinars

 16.  . . . . and 40 . . . . and from . . . .

 

T-S 8J13.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J13.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.