מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,134.2

מכתב Moss. II,134.2