מסמך משפטי: T-S 8J12.4

מסמך משפטי T-S 8J12.4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Recto: Deed of manumission for a slave. Fragment, with a note in Judaeo-Arabic and Arabic underneath.. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 1:436) EMS Verso: Short note in Judaeo-Arabic concerning a book. Two individuals, Yeshu'a and Rabbi Yosef, are mentioned. (Information from CUDL)

T-S 8J12.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ברעות נפשכי כשאר חרורי משוחר[
 2. המשוחרר ולא לירתאי בתראי ולא לכל מאן דייתי מחמת[
 3. עלך שעבודא ולא על זרעיך דמיקמת בישראל ודן די
 4. יהוי ליכי מיני גט שחרור ושטר חרות דנן כדת
 5. משה וישראל

margin

 1. בר
 2. ינעם התלמיד המבין מר ור ישועה
 3. שמ צור יסלם אלי רבי יוסף כתאב
 4. ]ע אלדי לי ענד אלמולי
 5. ] עלי אלנביאים מן גיר תואני
 6. ושלום

תרגום

T-S 8J12.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J12.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.