רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. a 3/12 + T-S 24.39

מכתב Bodl. MS heb. a 3/12 + T-S 24.39
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition