סמי ספרותי: T-S AS 113.197

סמי ספרותי T-S AS 113.197

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Jottings including Psalms 116:16 in Hebrew (אני עבדך בן אמתך) and on verso the same phrase translated into Arabic (انا عبدك بن امتك), headed by a basmala. (Information in part from CUDL)

T-S AS 113.197 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 113.197 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 113.197: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.