רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.76

מסמך משפטי T-S 16.76
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, "מכתב אל הרמב"ם בענייני ההקדשות וידיעות חדשות על צאצאיו הנגידים‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 34, no. 3 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1965), 232-256.
    לדיון ראה
    • p. 250