רשימה או טבלה: T-S 8J10.7

רשימה או טבלה T-S 8J10.7

תגים

תיאור

Inventory of items in possession of Abū l-Surūr, including a ring with a semi-precious stone (‘faṣṣ’), an item adorned with four pearls, and various types of beads. Abū l-Manṣūr is also mentioned. Signed by 'the nazir' Yehoṣadaq b. Yosef ha-Kohen. EMS

T-S 8J10.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלבאקי מן אלו . . . . תחת יד אלשיך אבו אלסרור
 2. זוג . . אר . . דהב פי כל ע . . . ארבעה לולו
 3. וזן אלגמיע דינארין וכסר
 4. ורדה משפע גסיל וכאתם פצה בפץ א . . וזנה דרה
 5. וכרז פיהם ח חבאת כרז דהב ל . [
 6. ופיה כרג עליהם דינארין ות . [
 7. יסתופיהא אלש[יך אבו] אלסרור
 8. ומא בקי אכדה אבו מנצור
 9. וזונא . [ . . .] . . . . אלמדכורה
 10. ופי אלמ[. . . . . . . .] מ . . .
 11. יהוצדק הכהן הנזיר בירבי [יו]סף הכהן //ה[ //
 12. תנצבה

תרגום

T-S 8J10.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J10.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.