רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S H15.62

מסמך שלטוני T-S H15.62
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום ראה
    • Doc. 89