מסמך משפטי: T-S 8J10.14

מסמך משפטי T-S 8J10.14

תגים

תיאור

Legal document (validation/qiyyum). Fragmentary (right side only). In the hand of Avraham b. Natan Av. Concerning people such as: [...] b. [...] from Damsīs, Barakāt b. [...], [...] b. Berakhot, Yosef b. [...], [...] b. Ḥalfon ha-Ḥaver, [...] ha-Mumḥe, Avraham b. […], and Avraham b. Ḥal[fon]. (Information from Goitein's notes.) EMS (probably written by Avraham b. Nathan Av [Date: 1094-1115]) AA

T-S 8J10.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

כתב ידו של אברהם בר נתן אב

קיום שטר

 1. אתקיים שטרא [
 2. ושהדוהי כתיבי[
 3. הדא מלפף ביה [
 4. דמסיס נע ברכא[
 5. ברכות ננ יוסף ב[
 6. חלפון החבר זל ב[
 7. ואחוי קדמנא א[
 8. הממחה בר רבנא [
 9. אברהם ברבי [
 10. אברהם בר [

תרגום

T-S 8J10.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J10.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.