מסמך שלטוני: Moss. IV,291.1

מסמך שלטוני Moss. IV,291.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Verso (original use): State document, in Arabic script. Decree. Two lines only, a tentative reading is as follows "لي الكتاب...وقد الزمهم العمل والحال". YU. Written around the text on verso and also on recto is the liturgy for Rosh ha-Shana, including the ʿamida for the additional service and a reshut, אחג כפתי ובער. (Information from CUDL)

Moss. IV,291.1 1v

1v

תיעתוק

תרגום

Moss. IV,291.1 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. IV,291.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.