מסמך משפטי: T-S 8J10.12

מסמך משפטי T-S 8J10.12

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Legal document concerning claims of the wife of Abu al-Makarim b. Da’ud against him. The town of Minyat Zifta in Egypt and Muslim courts are mentioned. EMS

T-S 8J10.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]מרא[
 2. ]פאצלי אזאדה אללה עלוא ונפאד [
 3. ז]וגה אבו אלמכארם בן דאוד אלמערוף באלמחצ
 4. ]לה לם תרא מנה מקאצד מרציה
 5. ]גייש עלי באלגוים ואסחבני אלחאל
 6. ] אלי מניה זפתא ואני איצא לם
 7. ]לאלה עליה פי בית דין ואנה
 8. ]אה בדיני גוים וגא ארמאהא
 9. ] בזוגה וקד אנדפעת
 10. ] בה וסו אלמקאם
 11. ] רע ואנהי אלי
 12. ] אלרקעה
 13. ] אמרהא
 14. ] צמי

תרגום

T-S 8J10.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J10.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.