רשימה או טבלה: T-S AS 153.275

רשימה או טבלה T-S AS 153.275

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Accounts, including debt and receipt of payment. (Information from CUDL)

T-S AS 153.275 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 153.275 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 153.275: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.