רשימה או טבלה: T-S AS 152.410

רשימה או טבלה T-S AS 152.410

תגים

תיאור

Accounts, mentioning spices and quantities. (Information from CUDL)

T-S AS 152.410 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.410 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.410: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.