רשימה או טבלה: T-S AS 152.241

רשימה או טבלה T-S AS 152.241

תגים

תיאור

Accounts with Hebrew numerals. Mentions names such as Muḥammad and Ḥasan. (Information from CUDL)

T-S AS 152.241 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.241 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.241: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.