רשימה או טבלה: T-S AS 152.235

רשימה או טבלה T-S AS 152.235

תגים

תיאור

Probably from a notebook with accounts. (Information from CUDL)

T-S AS 152.235 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.235 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.235: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.