רשימה או טבלה: T-S AS 152.207

רשימה או טבלה T-S AS 152.207

תגים

תיאור

Accounts, mentioning names such as ha-Levi, [Abū l-]Maʿānī, Abū l-ʿAlā. (Information from CUDL)

T-S AS 152.207 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.207 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.207: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.