רשימה או טבלה: T-S AS 152.201

רשימה או טבלה T-S AS 152.201

תגים

תיאור

Accounts with names and quantities of money in dirhams. Mentions Umm Abū ʿAlī. (Information from CUDL)

T-S AS 152.201 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.201 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.201: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.