רשימה או טבלה: T-S AS 152.136

רשימה או טבלה T-S AS 152.136

תגים

תיאור

Late accounts with Hebrew numerals. Mentions Ubayd b. Abū Ubayd. (Information from CUDL)

T-S AS 152.136 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.136 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.136: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.