רשימה או טבלה: T-S AS 147.214

רשימה או טבלה T-S AS 147.214

תגים

תיאור

Accounts, mentioning the name Abū Saʿīd and currency. (Information from CUDL)

T-S AS 147.214 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 147.214 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.214: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.