רשימה או טבלה: T-S AS 146.400

רשימה או טבלה T-S AS 146.400

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Accounts, mentioning quantities of dinars held by certain people. (Information from CUDL)

T-S AS 146.400 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.400 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.400: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.