רשימה או טבלה: T-S AS 146.365

רשימה או טבלה T-S AS 146.365

תגים

תיאור

Accounts; with Coptic numerals. (Information from CUDL)

T-S AS 146.365 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.365 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.365: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.