רשימה או טבלה: T-S AS 146.238

רשימה או טבלה T-S AS 146.238

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Accounts, mentioning expenses and names such as Yiṣḥaq and Avraham. (Information from CUDL)

T-S AS 146.238 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.238 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.238: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.