רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K3.41

רשימה או טבלה T-S K3.41
  1. ציטוט
    נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
    למהדורה, תרגום ראה
    • pp.83–88