רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 24.65

מכתב T-S 24.65
 1. ציטוט
  Brendan Goldman, "Arabic-Speaking Jews in Crusader Syria: Conquest, Continuity, and Adaptation in the Medieval Mediterranean" (PhD diss., n.p., 2018).
  לדיון ראה
  • 157
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "ידיעות חדשות על ארץ-ישראל בתקופת הצלבנים‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 4 (Jerusalem, Israel: Israel Exploration Society, 1956), 147-156.
  למהדורה, תרגום ראה
  • 147–49
 4. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • #574
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  למהדורה, תרגום ראה
  • 285–89