רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 24.41

מכתב T-S 24.41
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 409-411