רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 24.18 + T-S 12.634

מסמך משפטי T-S 24.18 + T-S 12.634
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #818
  • #818, pp.644-647
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 6. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 7. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 8. ציטוט
  A. L. Udovitch, unpublished editions.
  כולל digital edition