מכתב: T-S 20.172

מכתב T-S 20.172

תגים

תיאור

Letter from the merchant Abū l-Riḍā ha-Kohen in Tiberias to his brother Seʿadya, in Jerusalem. In Judaeo-Arabic with the address mainly in Arabic script on verso. Abū l-Riḍā had traveled from Jerusalem to Tiberias via Nablus and Beisan (Beit Shean). Dating: ca. 11th century (unclear on what basis). Verso: Arabic letter mentioning sums of money. On verso there are several different text blocks in Arabic script. One is a formal letter with wide space between the lines, which probably was the earliest writing on this fragment. Another is an order of payment for Abū l-Riḍā to give the bearer 5.5 dinars. Needs further examination.

T-S 20.172 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. אכוה אלכהן
 2. אבו אלרצא
 3. יוי נסי
 4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל
 5. אלסיד אלאך אלאעז אדאם אללה
 6. סעאדתה וערפת מא דכרה
 7. ומא כאן אלאמר בינה וביני
 8. הדא אלא כאן קאל תכרי פי [[אלי]]
 9. אלקדס ואנא אכריה לך מן
 10. אלקדס אלי טבריה קלת לעל
 11. יכון תם ראחה קלת לי אן
 12. גאב תמנה אביעה קלת לך
 13. אנה עלי כב דרהם אן גאב
 14. יה או יו ביע תמן עליי
 15. באלשאם פי ביסאן ונאבלס
 16. ואללה לא יואכדך במא
 17. פעלת פי חקי ומא כנת אנא
 18. אקדר אביעה פי טבריה
 19. אלא פעלת עלי קדר אלבס
 20. ואנת פרטת קד בקית מתל
 21. אלחגר לא לי שי אשתרי בה
 22. דאבה [ולא אן] אכתרי אנת
 23. מכתץ באלסלאם ואלרייס
 24. אליה ואלרייס מפצל באלסלאם
 25. ואלרייס אסחק בן אלשרם
 26. ור הלל אלעראקי سلام
 27. ושלומך יגדל
 28. ואל ידל

תרגום

T-S 20.172 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.172: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.