רשימה או טבלה: T-S 20.168

רשימה או טבלה T-S 20.168

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: list of arrears in rent owed by different tenants in the synagogue compound, from December 1042 CE to April 1043 CE. The rent was collected and the document written by the cantor and scribe Yefet b. David b. Shekanya. He then lists the current payments for one month, Jumādā I; some apartments are said to have been vacant. The list is large in size, written in big characters, and was probably intended for public display. (Information from CUDL and Gil, Documents, pp. 193 #22)

T-S 20.168 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. ושמך רח תב[ת מא ג]ב[י]תה א[נא אלחזן בן]
 2. שכניה ממא כאן תבקא ענד אלסוכאן וען אגרה גבא[יה]
 3. רבע כניסה אלשאמיין במצר ען ארבעה שהור אולהא
 4. גמאדי אלאולי ואכרהא שו/א/ל מן סנה ארבעה ותלתין
 5. וארבע מאיה אול דלך מן בן אלציאד חיצה
 6. דאר בקא בן בשארה ארבעה תלתין דר`
 7. ומן מחסן כמסין דר` ונצפ ורבע ימצי מנהא
 8. ארבעה עשר דר` כאנת תבקת עליה מן אלשהו[ר]
 9. אלמתקדמה יכון אלבאקי סתה ותלתין דר` ונצף
 10. ורבע` ואיצא ען מא כאן תבקא ענד אלסוכאן
 11. ען אלשהור אלמתקדמה ענד מחסן וגירה
 12. מן אלסוכאן ארבעה ותמאנין דר` [[ויכון ג]]
 13. יכון גמלה אלחאצל מאיה דר` [[וכמסה]] //וכמסה וכמסין דר`
 14. ורבע
 15. ואיצאן מא גביתה ען שהר גמאדי אלאולי
 16. מן בית וחיש כמסה דר` ונצף ומן בית סהלאן
 17. תסעה דר` ומן קאעה אמינה ארבעה דר`
 18. ומן דכאן אלמגאזלי ארבעה דר`
 19. ומן דוכאן אלכתאני תלתה דר`
 20. ומן קצר חמוד ען נצף שהר דרהמין
 21. [[ונצף]] ומן טאוס תלתה דר`
 22. ומן אלצדלאני(!) קראטי דהב בתמניה דר`
 23. גיר רבע` ומן דאר אלברקי כמסה דר`
 24. ומן אלקצר תלתה דר` ומן בית אבו
 25. וצר ארבעה דר` ומן בית חסן כמסה
 26. דר` ומן בית בן סלימאן סתה דר` ונצף
 27. בית בן נחמיה סכנה אלבאעלבכי נצף שה[ר]
 28. דרהמין ונצף כוץ אלעכאוי דרהמין
 29. ונצף ורבע כוץ אם רייסה דרהמין ונצף
 30. ורבע כוץ מכתאר דרהמין ונצף ורבע
 31. כוץ בנת אלכהן דרהמין ונצף ורבע
 32. [[ ]] בית אלגמל אתני עשר דר`
 33. אלכאל פי הדא אלשהר כוץ אלר/י/חאני ואלכוץ אלצגיר

תרגום

T-S 20.168 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.168: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.