רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 20.15

מכתב T-S 20.15
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 408-409