מכתב: T-S AS 147.141

מכתב T-S AS 147.141

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Letter fragment mainly in Judaeo-Arabic. Mentions Minyat Zifta; blessings that God rescue someone from their enemies; the sender spending Shabbat in Malīj; and the news that the government (dīwān) in the addressee's location opposed or got in the way of 'some of our friends' (baʿḍ aṣḥābnā). (Information in part from CUDL)

T-S AS 147.141 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. ] מניה זפתי
  2. ] . . ים ויצילם מכף
  3. ] . רים אנס
  4. ] אסבת פי מליג פלמא
  5. ]מע אן אלדיואן ענדכם תערץ לבעץ
  6. ]  אצחאבנא בב . . יום תסטירה ללחצור
  7. א]לטריק ומע

תרגום

T-S AS 147.141 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.141: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.