מכתב: T-S 16.304

מכתב T-S 16.304

תגים

תיאור

Later document: Petition/letter of recommendation from an unidentified sender, apparently in Fustat, to Yoshiyyahu Gaon. In Hebrew. Dating: Ca. 1020 CE. This is a letter on behalf of the brother of Daniel b. Sahl ha-Melammed, who sent Daniel a letter crying out about his harassment at the hands of somebody (Gil suggests this was a Fatimid military officer but does not explain why). This person claimed in Muslim courts that Daniel's brother was his slave, but "God forbid that a Jew should be a slave of a Gentile, all the more so of a Jew like him" (r34–38). Various Jewish dignitaries are mentioned, including Elḥanan Rosh ha-Seder. Yoshiyyahu is asked to intervene. This fragment also contains a state document in Arabic and a Hebrew piyyuṭ in a different hand than the letter (larger and cruder).

T-S 16.304 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ש]לום אגביר וברכות אשגיר
 2. [ליקי]ר ואביר מידי אד[ם] לאיש
 3. שם בהקו כל שם [ ] הוא
 4. יסוד ולא סוד //איש// רב [תבו]נה
 5. שלום יהא לו מכל עבריו שלום
 6. לאנשיו ועוזריו וחבריו הוא
 7. [י]אשיה [ ]
 8. ראש ישיבת גאון יעקב
 9. [ ]
 10. בכל אמצה ימצא [ ]כי
 11. נרצה ומאד מזה לברח רצה
 12. ל[ ] והורצה [ ]
 13. בכל ארצה [ ]
 14. שלו בדיצה ולמ[ ]
 15. נפוצה ושופט בעמו הובחר
 16. והורצה ולעקב יבקש ויחפצה
 17. ושמינה ארצו וכל מעדנים בה
 18. יומצא ואילה שלוחה בקולה
 19. נתרוצצה ומחלומות מצא וראה
 20. נרצה לקבל [ ]
 21. [ ] ושלל [ ]
 22. הומצא כל [ ]
 23. [ ] של [ ] המקובצה ההותקנה
 24. תבואנא תאתינא לראש המזוקק
 25. מזהב כלי שמצא ימצא חן וחסד
 26. [מ]אלהים בעיניו ועין המלך ועין
 27. [ ]כל מלה ומה כי דכתיב
 28. [ימצא] חן ושכל טוב בעיני אלהיו
 29. [ בן] כגק אהרן החבר בסנה
 30. ג תנצבה ומגמת כתבי זה
 31. עבור דניאל הוא דניאל בן סהל
 32. המלמד ברבי בא אליו כתב אחיו
 33. בוכה וצועק ממה שאירעו
 34. [ ]כ[ת]אמי(?) וכי אוננו
 35. [ ] אצל שפוט שלגוים
 36. וכי אמר שהוא עבדו וחס ושלום
 37. יהיה בר ישראל עבד לנכרי קל
 38. וחומר לישר[אל] כמוהו וכי הוציא

(right margin)

 1. [ ]מר ור אלחנן ראש הסדר נט רח בכך על דברים

רבים [ ] ונתחור

 1. [ ] והלך אצל כגק להגיד לו מה שהוא [ל]אחיו

והראה לו הכתב הבא מאצל אחיו [ ] ובראותו אותו

תרגום

T-S 16.304 1v

1v

verso

 1. אמר לא היו הדברים מעולם
 2. כתבתי בכך אבל כתבתי א[ ]
 3. [ ]שיעשה שורת הד[ין ]
 4. [ ] שיעשו עמו טובה [ ויכתוב]
 5. בכיר ידו אל שתי הקהלות [ ]
 6. בהם דבר זקני המקום ואל[ ]
 7. אל אדוננו הסגן של כגק רבנא [ ]
 8. [ו]יפרש לו כל הדברים ולך כתב [ ]
 9. [רבנ]א אפרים השר [ ]
 10. ביר אברהם ה[כהן ]
 11. תגיע אליו [ ]
 12. [ ] אל ישיבת גאוננו שצ
 13. [ישלח] כתבים ויעשה כפי
 14. חכמתו ויציל עשוק מיד עושק
 15. אם בפשרה אם יקוב [הדין את ההר]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.304: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.