מסמך שלטוני: T-S AS 145.331

מסמך שלטוני T-S AS 145.331

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Recto: Official Arabic document. (Information from CUDL)

T-S AS 145.331 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 145.331 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 145.331: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.