רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J26.19

מכתב T-S 8J26.19
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, "A Jewish Addict to Sufism: In the Time of the Nagid David II Maimonides,"The Jewish Quarterly Review 44, no. 1 (n.p.: University of Pennsylvania Press, 1953), 37–49.
    כולל digital edition, digital translation, מהדורה, תרגום