רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J15.32

מכתב T-S 8J15.32
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    למהדורה ראה
    • FGP