רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 16.134

מכתב T-S 16.134
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "פעולתו הציבורית של רבנו אלחנן בן שמריה‎" (in Hebrew), in Joshua Finkel Festschrift‎ (New York: Yeshiva University Press, 1974).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 124
  • p. 124